Kontakt informasjon

Bjørn Kvammen - Jørgensen

Grunnlegger / Arbeidene styreformann / Selger

Telefon; 928 16 600

e-post; bjorn@byggservicenord.no

e-post; bjorn@bsn.as

Øystein Kvammen

Daglig leder

Telefon; 971 96 812

e-post; oystein@byggservicenord.no

e-post; oystein@bsn.as

Jørn-Inge Jørgensen

Prosjekt leder / Selger

Telefon; 971 88 169

e-post; jorn@byggservicenord.no

e-post; jorn@bsn.as