Kontakt informasjon

Bjørn Kvammen - Jørgensen
Grunnlegger / Arbeidene styreformann / Selger
Telefon;
+47 92 81 66 00
e-post;
Øystein Kvammen
Daglig leder
Telefon;
+47 97 19 68 12
e-post;

Jørn-Inge Jørgensen
Prosjekt leder / Selger
Telefon;
+47 97 18 81 69
e-post;

Byggservice Nord AS

Post adresse:
Postboks 499
9305 FINNSNES
NORWAY

Besøks adresse:
Finnfjord Havn
9300 FINNSNES
NORWAY


Telefon: +47 77 84 22 13
Telefaks: +47 77 84 22 15

e-post : post@byggservicenord.no

post@bsn.as

NO 987 709 952
SE 502063-9414